GẶP GỠ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG – KỲ 3: CHIA NHỎ CÁC CHỦ ĐỀ CHO CÁC BUỔI GẶP KHÁC NHAU

30.12.19

Buổi hẹn gặp đầu tiên thường để thảo luận về những gì chúng tôi có thể giúp đỡ họ ra sao. Chúng tôi nói cụ thể về quy trình tiến hành và tìm hiểu thực tế. Việc tìm hiểu thực tế có thể diễn ra trong buổi gặp riêng, tùy vào cách chúng tôi được giới thiệu với khách hàng.

Bước kế tiếp là một buổi gặp phân tích lỗ hổng, chúng tôi sẽ đưa ra một bản kế hoạch nhằm chỉ ra các lỗ hổng trong mục tiêu của khách hàng. Kết thúc là một danh sách những phần thiếu hụt, bao gồm bảo hiểm, hoạch định hưu trí, hoạch định bất động sản và chiến lược chung.

Zalo

Sau đó, chúng tôi chuẩn bị bản tổng hợp ý kiến tư vấn dựa trên những phần khách hàng muốn điều chỉnh trước. Nếu có cả gợi ý về đầu tư/quỹ lương hưu và bảo hiểm, chúng tôi sẽ chia thành các kế hoạch và buổi gặp riêng. Việc chia nhỏ vấn đề và xử lý lần lượt sẽ giúp khách hàng theo dõi dễ hơn mà không bị mệt mỏi mặt tinh thần vì quá tải thông tin.

Chúng tôi cũng tiến hành đánh giá theo cách tương tự. Đánh giá bảo hiểm được thảo luận riêng và sáu tháng sau là đánh giá đầu tư/lên kế hoạch.

(Theo Paul Andrew Fowler – Thành viên 15 năm, Cairns, Queensland Úc – MDRT.ORG)

                    Chia sẻ: