GẶP GỠ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG – KỲ 2: PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG TRONG BUỔI GẶP ĐẦU TIÊN

30.12.19

Buổi gặp đầu tiên gần như là một buổi tìm hiểu thực tế, chúng tôi đặt các câu hỏi cụ thể xoay quanh mục tiêu của khách hàng. Chúng tôi đưa ra bản đề xuất về hoạch định tài chính, phác thảo những gì mình có thể hỗ trợ. Nội dung cuộc gặp thường khá chung chung. Tài liệu cũng sẽ đi kèm báo giá dịch vụ.

Zalo

Nếu khách hàng đồng ý tiếp tục, chúng tôi sẽ đưa ra con số cụ thể về những gì cần thiết trong chiến lược của họ vào trước buổi gặp gỡ thứ hai. Chúng tôi sẽ đưa ra dạng mô hình cho khách hàng hưu trí và thảo luận chi tiết về điều này trong buổi gặp thứ hai. Nếu là khách hàng bảo hiểm, buổi gặp thứ hai sẽ xem xét các lựa chọn bảo hiểm khác nhau mà họ có thể muốn hoặc cần. Chúng tôi cố gắng có được cam kết rõ ràng từ khách hàng trong buổi gặp này.

Buổi gặp thứ ba là bản tổng hợp ý kiến tư vấn, nhiều hơn về chính thức hóa và các cơ chế xung quanh gợi ý của chúng tôi.

(Theo Dominique Schuh – Thành viên 7 năm, Gympie, Queensland, Úc – MDRT.ORG )

                    Chia sẻ: