CÂU CHUYỆN SONG HÀNH KỲ 2: GẮN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN

08.05.20

Trở thành MDRT trong 3 năm liền (2017 – 2019), bên cạnh thành công của Văn Cương luôn có sự đồng hành và chia sẻ từ anh Nguyễn Ngọc Dũng. Bởi với anh Dũng, sự cương quyết và kiên trì của Văn Cương luôn tạo được ấn tượng mạnh. Những chia sẻ của anh Dũng về Văn Cương luôn cho thấy sự tự hào và niềm tin khi song hành cùng nhau!

 

Trên đây là những lời chia sẻ của anh Dũng về người đồng đội xuất sắc Văn Cương của mình. Còn những chia sẻ về câu chuyện song hành nào, hãy cùng theo dõi các kỳ tiếp theo!

                    Chia sẻ: