GA NÀO ĐANG DẪN ĐẦU VỀ SẢN PHẨM BỔ SUNG THÁNG 11/2019?

30.12.19

Tạm tính đến thời điểm 17/11/2019, Top 3 các GA đang chiếm lĩnh đầu bảng xếp hạng như sau:

TOP 3 về Tỷ lệ SPBS

Zalo

TOP 3 về Tỷ lệ Vượt trội

Zalo

Cơ hội vẫn còn và chia đều cho tất cả các GA. Còn chờ gì nữa, hãy thách thức giới hạn và bứt phá ngoạn mục để trở thành quán quân chương trình theo Memo 213-NOV19-PA-NW.

                    Chia sẻ: