Dự án cộng đồng “Mạnh Mẽ Bảo Vệ – Vạn Sự Vô Lo”

20.03.22

—————

  1. Cẩm nang chương trình dành cho Khách Hàng: https://tinhhoa-aia.com.vn/wp-content/uploads/2022/03/FREEHI-Cam-nang-cho-KH-file-view.pdf
  2. Tổng hợp nội dung để Đại lý sử dụng chia sẻ trên MXH (Team MKT sẽ cập nhật 2-3 post/tuần vào folder này): https://drive.google.com/drive/folders/1H84lbSP_Kwfxi67I9oWivsv1hQigKmTF
  3. Quà tặng thử thách Thiên Sứ AIA: https://tinhhoa-aia.com.vn/thu-thach-cung-thien-su-aia-manh-me-bao-ve-van-su-vo-lo/
                    Chia sẻ: