MINH BẠCH

MINH BẠCH

Minh bạch là đôi cánh đưa đổi mới, sáng tạo bay cao  

Ở AIA Việt Nam, đổi mới, sáng tạo không có giới hạn. Bằng cách minh bạch mọi thông tin và khuyến khích mọi ý tưởng được đưa ra, Cấp lãnh đạo &  CQL các kênh đại lý AIA góp phần tạo nên môi trường làm việc bình đẳng, nơi mọi người có cơ hội thể hiện bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của đội nhóm kinh doanh.  

Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Chính sự tiên phong đổi mới của các Cấp lãnh đạo & CQL các kênh đại lý AIA cũng khơi nguồn cảm hứng cho những ý tưởng mới được thành hình, vun đắp và phát triển hiệu quả, trở thành đòn bẩy bứt phá kinh doanh. Đồng thời, tạo ra giá trị thật cho khách hàng, cộng đồng và xã hội. 

Cấp Lãnh đạo & Cấp Quản lý các kênh đại lý AIA đi tiên phong, khuyến khích và ghi nhận những nỗ lực đổi mới, luôn “minh bạch” để chắp cánh cho sự sáng tạo bay cao, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho chính bản thân mình và cho đội nhóm 

Tư duy cấp tiến, minh bạch sáng tạo  

Tố chất minh bạch của Cấp Lãnh Đạo và CQL của các kênh đại lý AIA được thể hiện trong tư duy cấp tiến, luôn kiên tâm, sáng tạo và có tinh thần hợp tác.  

Thành công hay thất bại trong kinh doanh thường phụ thuộc vào thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ. Vì vậy, để vượt trội trong ngành bảo hiểm, bên cạnh tư duy cấp tiến thì những người lãnh đạo cần có sự táo bạo, dám thách thức hiện trạng, nhìn nhận và giải quyết vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay. 

Phong thái táo bạo của Cấp Lãnh Đạo cũng khích lệ đội ngũ vượt ra khỏi vùng an toàn để bày tỏ quan điểm. Sự minh bạch của cấp lãnh đạo và CQL của các kênh đại lý AIA chính là trạm sạc “động lực”, động viên và truyền cảm hứng cho sự can đảm, sáng tạo và khuyến khích những ý tưởng của mọi thành viên trong đội nhóm, tổ chức.   

#AIAVietnam #doanhnhanAIA # Intrapreneurship 

Chia sẻ bài viết

THÔNG TIN CHUNG