ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA SẾP

20.10.19

30% nhân viên không từ bỏ công ty và mà từ bỏ người quản lý
Năng lực hành vi thể hiện quản trị bản thân
Năng lực hành vi thể hiện quản trị con người & nhân viên
Năng lực hành vi thể hiện quản trị thành tích chung

Hội thảo chuyên đề dành cho lãnh đạo NHÂN TÀI – CHÌA KHÓA BỨT PHÁ CỦA DOANH NGHIỆP sẽ giúp bạn nhận biết những kỹ năng cần thiết mà “Siêu Sếp” cần có.

Đăng ký tham gia với Đại lý tư vấn của AIA!
                    Chia sẻ: