THÔNG ĐIỆP CAO

Chỉ đạo chiến lược phát triển MDRT từ
Anh Võ Quyết Thắng - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh
AIA Việt Nam đồng hành cùng tập đoàn trong chiến lược phát triển MDRT:
- Bổ sung các quyền lợi về thu nhập, thẩm định
- Ưu tiên phục vụ cho khách hàng MDRT
- Nâng cao chương trình huấn luyện, phát triển nghề nghiệp
- Xây dựng hình ảnh người Đại lý mới

LỘ TRÌNH CẤP QUẢN LÝ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

CHÂN DUNG THỦ LĨNH

Phía sau những thành công, là những sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Là những tháng ngày cố gắng. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm những câu chuyện thành công của Nest-er nhà AIA

HUẤN LUYỆN ĐỈNH CAO

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.

TRUY CẬP ICAMPUS

Kho tàng phát triển cho MDRT​