CLB Super Bee MDRT | Ra mắt hình ảnh mới

11.06.22

Tổng hợp những hình ảnh Siêu Ong thể hiện các hoạt động nổi bật của CLB Super Bee MDRT:

Gọi điện thoại đặt hẹn (10 – 5 – 3 – 1)

Thực hiện khảo sát FHC

Trình bày các gói giải pháp

Chăm sóc Khách hàng

 

Cố vấn – Hỗ trợ – Gắn kết

 

                    Chia sẻ: