CLB SUPER BEE MDRT HIỆU QUẢ – EXCHANGE HÀ NỘI 2 | KIẾN TẠO ĐỘI NGŨ MDRT KHÔNG THỂ “SAO CHÉP”

16.04.23

Với 14 MDRT hiện tại và mục tiêu tăng gấp đôi con số này trong năm nay, văn phòng exchange Hà Nội 2 tập trung phát triển CLB Super Bee MDRT tạo nên tỷ lệ đạt MDRT lên đến 10% và trở thành một trong những văn phòng có CLB hoạt động hiệu quả nhất cả nước.

                    Chia sẻ: