CLB SUPER BEE MDRT 2022|GA QUẢNG NAM 1 “QUẢNG NAM 1 – NHỎ NHƯNG CÓ VÕ”

04.07.22

Đã trở thành câu nói thương hiệu dành cho GA Quảng Nam 1 nói chung và CLB Super Bee MDRT nói riêng. Với tinh thần thượng võ, mỗi thành viên CLB luôn giữ cho mình sự chính trực, nhiệt huyết và lòng quyết tâm chinh phục mọi mục tiêu. CLB chính là vườn ươm những mục tiêu quyết thắng, chiếc tổ nung nấu những kế hoạch bứt phá và là bàn đạp cho những chiến thắng thần sầu, không chỉ của cá nhân mà là của cả một tập thể.

Tìm hiểu thêm về CLB Super Bee MDRT Quảng Nam 1 tại:

 

                    Chia sẻ: