CLB SUPER BEE MDRT 2022|GA HUẾ 2 TẤT CẢ CÙNG VỀ ĐÍCH

07.07.22

Lý do thành lập CLB Super Bee MDRT Huế 2 là vì GA muốn phát triển được nhiều MDRT hơn nữa. Đây là nơi giúp lan tỏa hình ảnh và tinh thần của những cá nhân xuất sắc nhằm tạo ra động lực và khát khao để tất cả cùng nhau đạt được danh hiệu MDRT cao quý. Và từ khi có CLB, doanh số của các thành viên và của cả văn phòng đều tăng lên rõ rệt.

Tìm hiểu thêm về CLB Super Bee MDRT Huế 2 tại:

 

                    Chia sẻ: