CLB SUPER BEE MDRT 2022|EXCHANGE HỒ CHÍ MINH HẾT MÌNH VÌ MỤC TIÊU

10.07.22

CLB Super Bee MDRT exchange HCM ra đời đã tạo điều kiện cho những người có tố chất và tiềm năng phát triển, đồng thời cũng tạo ra động lực để mọi người đạt danh hiệu MDRT nhanh chóng. Kết quả là trong năm qua số lượng MDRT exchange HCM đã vượt gần gấp đôi so với những năm trước.

CLB như một ngọn đuốc soi đường cho tất cả thành viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc đạt danh hiệu MDRT trong sự nghiệp cũng như những đặc quyền vượt trội khi trở thành MDRT. Từ đó hình thành khát khao mãnh liệt trong mỗi người, giúp các thành viên xác định được mục tiêu trong sự nghiệp một cách rõ ràng nhất.

Tìm hiểu thêm về CLB Super Bee MDRT exchange HCM tại:

 

                    Chia sẻ: