CLB MDRT_VOULOIR C’EST POUVOIR: NẾU ĐÃ LÀM TƯ VẤN BẢO HIỂM PHẢI LÀ MDRT

27.07.21

Những chiến binh tài năng của đội Vouloir c’est Pouvoir tràn đầy sức trẻ, sự nhiệt huyết và được định hướng tư duy mới mẻ, lạc quan từ đội trưởng Trần Quốc Dũng. Ngay những ngày đầu chính là những chất liệu đó tạo nên tinh thần sẵn sàng chiến thắng trong cuộc đua MDRT 2022 của đội Vouloir c’est Pouvoir.

https://tinhhoa-aia.com.vn/clb-mdrt_vouloir-cest-pouvoir-da-lam-tu-van-vien-bao-hiem-phai-la-mdrt/

MDRT VCP

                    Chia sẻ: