CLB MDRT THÁI BÌNH | ĐOÀN KẾT VƯỢT KHÓ, CHINH PHỤC MỤC TIÊU

17.07.21

“Bản thân là đội trưởng, tôi luôn muốn mình phải là người tiên phong, mình làm có hiệu quả thì mới tạo động lực cho người khác được. Tôi cũng khuyến khích mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Nhóm sẽ không thể phát triển nếu từng cá nhân không phát triển. Tôi nhìn thấy sự đam mê trong từng thành viên và triển vọng của đội. Tuy chưa thể nói trước được điều gì, tôi vẫn luôn tin tưởng, đội Quyết Tâm Chiến Thắng sẽ làm nên kì tích.”- Anh Nguyễn Công Lâm, đội trưởng đội Quyết Tâm Chiến Thắng.

                    Chia sẻ: