CLB MDRT QUẢNG NAM ĐỘI NÚI THÀNH | NHỮNG TUYỂN THỦ CỪ KHÔI TRÊN ĐƯỜNG ĐUA DANH VỌNG

17.07.21

“Trở thành Đội trưởng của Đội Núi Thành có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi. Sự lựa chọn này đã tiếp cho tôi thêm niềm tin, động lực và là niềm khích lệ to lớn. Tôi mong muốn hằng ngày được tương tác với các anh chị trong đội ngũ để cùng giúp nhau đạt được danh hiệu MDRT 2022.” – Anh Nguyễn Công Vũ, Đội trưởng Đội Núi Thành.

                    Chia sẻ: