CLB MDRT HCM 6 | NÓI LÀ LÀM, LÀM LÀ THẮNG

17.07.21

CLB MDRT HCM 6 đặt hai chữ trách nhiệm lên hàng đầu. Tự đưa ra cho mình những mục tiêu để phấn đấu và luôn tuân thủ theo những cam kết đó. Với tất cả thành viên, một khi đã nói là sẽ làm và khi đã làm là phải thành công. Hãy đón chờ xem CLB MDRT HCM 6 đem đến cho chúng ta điều gì nhé!

                    Chia sẻ: