CLB MDRT HCM 5 ĐỘI SUPER STAR | CẦU TIẾN ĐI LIỀN VỚI YÊU THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM

17.07.21

“Ánh hào quang của MDRT làm cho nhiều người rất thích. Nếu đạt được danh hiệu MDRT, khách hàng của mình sẽ được nhiều quyền lợi và hỗ trợ tốt hơn, ngoài ra cũng làm cho mình tự tin hơn với khách hàng, đồng nghiệp. Nói về trận đấu, đội tôi cũng nắm được 80% chiến thắng. Mọi người vẫn đang tiếp tục cố gắng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu của cả đội. Đã là chiến binh của HCM 5 thì phải là MDRT.” – Chị Phan Thị Hoàng Trang, Đội viên Đội Superstar

                    Chia sẻ: