CLB MDRT GA QUẢNG NGÃI | LINH HOẠT KIẾN TẠO KỲ TÍCH

17.07.21

“Trong 18 năm hình thành và phát triển, AIA Quảng Ngãi đã khẳng định vị thế dẫn đầu với đội ngũ Chuyên viên tư vấn có bề dày kinh nghiệm cùng những chương trình huấn luyện trải nghiệm bản thân đẳng cấp. Chúng tôi tự hào khi đào tạo nên đội ngũ MDRT có văn hóa đạo đức tốt và chuẩn mực trong kinh doanh” – Anh Phan Đình Thắng, GAD VP Quảng Ngãi.

                    Chia sẻ: