CLB MDRT GA QUẢNG NAM ĐỘI PARIS COMING | ÁP LỰC TẠO NÊN ĐỘI QUÂN CÙNG TIẾN

17.07.21

“Phương châm làm việc của tôi là: Không có áp lực thì không có kim cương. Do đó mỗi thành viên Đội Paris Coming đều luôn ở trạng thái sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn để đến thành công. Với vai trò là đội trưởng, tôi luôn là người tiên phong trong công nghệ khi thường xuyên ứng dụng trình bày Iplan để tạo nhu cầu và tư vấn khách hàng. Qua mỗi trường hợp thực tế, tôi sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm hành động cho các đội viên, đưa ra quy trình chuẩn để cùng nhau thực hiện và cùng nhau tiến bộ” – Anh Võ Linh, Đội trưởng Đội Paris Coming.

                    Chia sẻ: