CLB MDRT GA QUẢNG NAM 1 ĐỘI 1 | PHẢI CÓ TÂM THÌ MỚI CÓ TẦM

17.07.21

“Đối với một Tư vấn viên thì MDRT là danh hiệu cao quý gắn liền với mục tiêu nghề nghiệp, đã là Đại lý Bảo hiểm thì phải là MDRT. Về văn hoá của đội, để trở thành một MDRT, người Đại lý cần có hai yếu tố: cái tâm và cái tầm. Cái tâm đối với nghề, đối với khách hàng. Và một tầm nhìn tốt hay hiểu đơn giản là có chiến lược, kể hoạch cụ thể. Có thế mới trở thành một MDRT thực thụ.” – Chị Hồ Thị Thu Trang, Đội trưởng Đội 1, MDRT 2022 Đạt Sớm.

                    Chia sẻ: