CLB MDRT GA QUẢNG NAM 1 | BIỆT ĐỘI THƯỢNG VÕ

17.07.21

“Chúng tôi hiểu rằng mỗi thành quả đạt được là kết tinh của sự nỗ lực, bền bỉ và quyết tâm. Nên tất cả những cống hiến của mỗi cá nhân đều được trân trọng và ngưỡng mộ. Điều này đã tạo nên sự cộng hưởng để các thành viên cố gắng nhiều hơn nữa cho mục tiêu chung. Tôi tin Quảng Nam 1 sẽ tạo nên thành tích nổi bật bằng sự đồng lòng” – Anh Trần Tuấn Đồng, GAD VP Quảng Nam 1.

                    Chia sẻ: