CLB MDRT GA NGHỆ AN | KINH NGHIỆM DÀY DẶN KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TIÊN PHONG

17.07.21

“AIA Nghệ An kiến tạo nền tảng thành công bằng sự phát triển theo chiều sâu ở 3 mảng: dịch vụ, sản phẩm và con người. Điều này đã mang lại nhiều thành tựu lớn giúp AIA Nghệ An trở thành Tổng ĐL xuất sắc nhất và là cái nôi phát triển lực lượng MDRT nổi bật của AIA Việt Nam.” Cơ cấu CLB MDRT gồm 5 đội trưởng được bầu cử một cách công khai với hơn 60 thành viên có khao khát MDRT cháy bỏng. Cùng tìm hiểu bí quyết thành công của CLB MDRT Nghệ An nhé!

                    Chia sẻ: