CLB MDRT GA NGHỆ AN ĐỘI CHUYÊN NGHIỆP | CHUYÊN NGHIỆP LÀ NÒNG CỐT

17.07.21

“Chuyên nghiệp là tiêu chuẩn mà bất kỳ Chuyên viên Tư vấn nào cũng cần phải có. Tôi tự hào khi có một đội ngũ rất chuyên nghiệp. Nói về đối thủ, tôi thấy cả hai đội đều mạnh, khả năng thắng là ngang nhau. Nhưng sự đoàn kết tuyệt vời hiện tại đang được tiếp tục phát huy, tôi tin chúng tôi sẽ chiến thắng.” – Chị Nguyễn Thị Huế, Đội trưởng Đội Chuyên Nghiệp

                    Chia sẻ: