CLB MDRT GA HẢI DƯƠNG ĐỘI THANH MIỆN | NHỮNG CHIẾN BINH “ONG CHĂM CHỈ”

17.07.21

“Muốn đạt được MDRT thì mỗi ngày gặp ít nhất từ 3 đến 5 khách hàng, mỗi tháng cứ gặp đều dặn như thế thì đừng nói mục tiêu MDRT, mà cả đích đến Paris cũng nằm trong tầm tay. Để làm được điều đó, chỉ cần miệt mài, chăm chỉ và kiên trì tìm kiếm khách hàng, gặp gỡ và chia sẻ với họ bằng cả trái tim của mình” – Anh Nguyễn Đức Mẽ, Đội trưởng Đội Thanh Miện.

                    Chia sẻ: