CLB MDRT GA HẢI DƯƠNG – ĐỘI CHÍ LINH | CHIẾN ĐẤU BẰNG VŨ KHÍ CƠ BẢN NHẤT

17.07.21

“Thực tế tôi xây dựng và dẫn dắt đội trên nền tảng chẳng có gì to tát, chỉ là sự chia sẻ. Tôi chia sẻ trên tinh thần là một Tư vấn viên, là một MDRT, là một khách hàng và cũng là một thành viên trong đội. Tôi chia sẻ với các thành viên về văn hóa xây dựng một đội dựa trên tinh thần biết ơn và trung thực.” – Anh Phạm Xuân Dũng, Đội trưởng Đội Chí Linh.

                    Chia sẻ: