CLB MDRT GA HÀ NỘI 8 | BỨC TƯỜNG THÀNH VỮNG CHẮC

17.07.21

“CLB Bee MDRT ra đời là chiến lược trọng tâm của GA Hà Nội 8, cho thấy sự đầu tư bài bản, tâm huyết và chuyên nghiệp của chúng tôi dành cho từng thành viên MDRT. Chúng tôi sẽ đào tạo nên những MDRT xứng tầm làm nên thành tích vượt trội, đưa Hà Nội 8 phát triển bền vững” – Anh Trần Đình Bằng, GAD VP Hà Nội 8

                    Chia sẻ: