CLB MDRT GA BRVT1 ĐỘI ONG ĐOÀN KẾT | KHI ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN MỌI TRỞ NGẠI ĐỀU NHỎ

17.07.21

“Không lơ là, chỉ cần bám sát mục tiêu, làm tốt nhất từ những việc nhỏ nhất mỗi ngày thì sẽ chắc chắn sẽ đạt được kết quả xứng đáng” – đó là những lời động viên mà chị Nguyễn Thị Bình – đội trưởng đội Ong Đoàn Kết thuộc CLB MDRT Bà Rịa Vũng Tàu 1 thường dành cho đồng đội của mình.

                    Chia sẻ: