Chương trình khuyến mại: SẮC VÀNG ĐÓN XUÂN

05.01.22

1. KÊNH TRUYỀN THỐNG, FTA

2. KÊNH AIA EXCHANGE

3. KÊNH NEST BY AIA

Thiệp cám ơn và chúc mừng khách hàng tham gia chương trình

Thiệp cám ơn được thiết kế trên file powerpoint nên rất thuận lợi để các CVTV sử dụng điền thông tin của khách hàng sau đó gửi thiệp chúc mừng khách hàng đã nhận được phần quà vàng.

Tải file thiệp (e-card) để sử dụng tại đây

                    Chia sẻ: