Chương trình khuyến mại KHAI XUÂN RỰC RỠ

01.02.23

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “KHAI XUÂN RỰC RỠ” dành cho khách hàng, với nội dung chi tiết như sau:

Khách Hàng Tham Gia Hợp Đồng Bảo Hiểm (Bên Mua Bảo Hiểm) Văn phòng thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh – Kênh Truyền Thống

Khách Hàng Tham Gia Hợp Đồng Bảo Hiểm (Bên Mua Bảo Hiểm) Văn phòng thuộc khu vực miền Nam, miền Bắc, miền Bắc Trung Bộ và miền Trung – Kênh Truyền Thống

Khách Hàng Tham Gia Hợp Đồng Bảo Hiểm (Bên Mua Bảo Hiểm) exchange Hà Nội và exchange Hồ Chí Minh

Khách Hàng Tham Gia Hợp Đồng Bảo Hiểm (Bên Mua Bảo Hiểm) exchange toàn quốc (ngoại trừ exchange Hà Nội và exchange Hồ Chí Minh)

Khách Hàng Tham Gia Hợp Đồng Bảo Hiểm (Bên Mua Bảo Hiểm) Nest by AIA Toàn Quốc

                    Chia sẻ: