Chúc mừng các Nhà Quản lý AIA đạt Giải thưởng GAMA Global 2023

20.04.23

Chúc mừng Những Nhà Quản lý tài ba của AIA đã xuất sắc giành giải thưởng từ GAMA Global 2023.

GAMA Global 2023 là giải thưởng danh giá dành cho Cấp Quản lý xuất sắc đạt được thành tích ấn tượng trong năm 2022, ghi nhận sự vượt trội của Cấp Quản lý trong sự tăng trưởng đội nhóm, tăng trưởng kinh doanh và phát triển kỹ năng lãnh đạo của bản thân.

Chúc các anh/chị giữ vững phong độ và tiếp tục đạt được những giải thưởng danh giá từ GAMA Global 2024!

                    Chia sẻ: