BÍ QUYẾT MDRT – XÓA BỎ RÀO CẢN ĐỂ THÀNH CÔNG

30.12.19

Sau đây là những câu hỏi rất hữu ích để vượt qua rào cản vươn đến thành công:

Bạn là ai?

Khi chúng ta biết chính xác mình là ai, chúng ta làm gì và không làm gì, chúng ta chấp nhận và không chấp nhận điều gì, ranh giới của chúng ta là đâu thì chúng ta có thể tập trung cao độ. Và khi tập trung, chướng ngại vật sẽ không thể ngăn bước ta nữa.

Bạn muốn gì?

Khi bạn biết bạn là ai, điều đó trở thành nền tảng cho mọi thứ. Khi bạn biết bạn muốn gì, điều đó trở thành nhiệm vụ. “Lý do” trở thành nhiên liệu, nguồn gốc của mọi sự đam mê.

Bạn thấy mình như thế nào?

Một vài rào cản tới thành công chính là cách chúng ta nhìn nhận bản thân và suy nghĩ.

Bạn thấy thế giới quanh bạn như thế nào?

Cách chúng ta phản ứng dưới áp lực và trải nghiệm thế giới quang ta có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của chúng ta.

Zalo

Bạn quản lý suy nghĩ như thế nào?

Bạn có sẵn sàng buông bỏ những điều bạn luôn nghĩ là đúng không?

Khi bạn có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên cũng chính là lúc bạn nhận ra mục tiêu rõ rang của cuộc đời. Nào, hãy đứng lên và hành động nhé!

Theo MDRT.ORG

#ChiaseMDRT

                    Chia sẻ: