BẢN LĨNH MDRT – NHỮNG NGƯỜI DẪN ĐẦU TẠI HỘI NGHỊ MÙA THU

20.10.19

Những tố chất nào khác của MDRT khiến họ trở nên đặc biệt?

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Những MDRT đầy bản lĩnh trong nghề sẽ tập họp một lần nữa tại Hội Nghị Tháng 10/2019 cùng với các lãnh đạo của AIA Việt Nam. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, cuộc đua giành các suất tham dự sự kiện sẽ có kết quả.

Đích đến chẳng còn bao xa, chỉ cần thêm 1 chút nỗ lực! Hẹn hội ngộ cùng nhau tại Hội nghị MDRT cuối cùng của năm 2019.

                    Chia sẻ: