BẠN CÓ “QUÊN” CHƯA MỜI KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM ĐẶC QUYỀN KHI LÀ KHÁCH HÀNG CỦA THÀNH VIÊN MDRT?

20.10.19

ĐẶC QUYỀN 1: TRUY CẬP MYAIA ĐỂ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ VỀ DANH HIỆU THÀNH VIÊN MDRT & CỦNG CỐ NIỀM TIN TỪ KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU

KHÁCH HÀNG VÀO MYAIA THẤY NGAY THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ DANH HIỆU THÀNH VIÊN MDRT TỪ CHÍNH HỒ SƠ CỦA TƯ VẤN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN/ ĐẠI LÝ ĐANG PHỤ TRÁCH CHĂM SÓC MÌNH.

ĐẶC QUYỀN 2: ‘TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MẮT THẤY, MẮT THẤY SAO SÁNH BẰNG TỰ TRẢI NGHIỆM”, HÃY ĐẾN QUẦY CS VÀ NHẬN ĐƯỢC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ RIÊNG CHO CHÍNH KHÁCH HÀNG CỦA THÀNH VIÊN MDRT!

RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VỚI KHÁCH HÀNG KHÔNG KHÓ,…C​​​HỈ CẦN ĐÓ LÀ KHÁCH HÀNG CỦA THÀNH VIÊN MDRT !
                    Chia sẻ: