THÔNG ĐIỆP PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Chỉ đạo chiến lược phát triển MDRT từ
Anh Võ Quyết Thắng - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh Doanh AIA Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=2cAx715Ar8Q
Trong vai trò dẫn dắt đội nhóm, tôi hiểu rằng anh/chị đã dành rất nhiều nỗ lực và tâm huyết để đạt được kết quả này. Như chúng ta đã biết, Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ AIA tự hào giữ vị trí số 1 về số lượng thành viên MDRT trên toàn thế giới trong 8 năm liên tiếp. MDRT là lực lượng kinh doanh vô cùng quan trọng tại AIA Việt Nam, và một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cấp quản lý là tạo động lực và thúc đẩy tất cả thành viên cùng về đích MDRT, COT và TOT.
Tôi khuyến khích anh/chị khơi gợi niềm khao khát trở thành MDRT trong mỗi thành viên bằng hành động cụ thể, xây dựng kế hoạch từng quý, từng tháng; kết hợp đào tạo và giám sát các hoạt động giúp kịp thời phá bỏ rào cản, khó khăn, tạo động lực để cùng nhau tiến về phía trước.
Một lần nữa, cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và lựa chọn xây dựng sự nghiệp cùng AIA Việt Nam. Tôi xin chúc anh/chị luôn giữ được tâm thế mạnh mẽ và tự tin để luôn là người dẫn đầu tuyệt vời của CVTV AIA Việt Nam.

LỘ TRÌNH CẤP QUẢN LÝ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

CHÂN DUNG THỦ LĨNH

Phía sau những thành công, là những sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Là những tháng ngày cố gắng. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm những câu chuyện thành công của Nest-er nhà AIA

HUẤN LUYỆN ĐỈNH CAO

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

TĂNG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.
Biết cách thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch hành động và giám sát việc thực hiện để đạt mục tiêu.

TRUY CẬP ICAMPUS

Kho tàng phát triển cho MDRT​