AIA ONE BILLION | AIA hướng tới mục tiêu thu hút 1 tỷ người sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn vào năm 2030

22.02.22

Hôm nay 22.02.2022, đánh dấu một ngày thú vị đối với chúng ta, khi Tập đoàn chính thức giới thiệu AIA One Billion – với một tham vọng lớn là thu hút một tỷ người sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn vào năm 2030.

 

Với tư cách là Công ty bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc sức khỏe lớn nhất châu Á, chúng ta đang bắt đầu một phong trào nhằm cải thiện sức khỏe thể chất của các cá nhân và giúp tạo ra một tương lai bền vững hơn ở châu Á.

 

Trong hơn một thế kỷ qua, AIA đã cố gắng tạo ra những tác động tích cực cho khách hàng và cộng đồng của mình. Việc giới thiệu AIA One Billion sẽ củng cố thêm Mục đích của chúng ta là giúp mọi người sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn, không chỉ cho những khách hàng hiện hữu mà cho toàn thể cộng đồng.

 

AIA One Billion nhấn mạnh cam kết của chúng ta trong việc thu hút, nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người trên khắp châu Á nhằm cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần, môi trường đồng thời nâng cao khả tài chính.

 

Đại dịch đã nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của sức khỏe và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, dân số ở châu Á đang đối mặt với ​​sự gia tăng các bệnh liên quan đến lối sống. Biến đổi khí hậu cũng được dự báo sẽ làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, đặc biệt là ở châu Á. Điều cực kỳ quan trọng đối với AIA là chúng ta phải đóng một vai trò tích cực, đi đầu trong việc giúp đỡ các cộng đồng của chúng ta giải quyết những vấn đề này.

 

Thông qua đối tác, sự kiện, chương trình cộng đồng và các chiến dịch, AIA One Billion sẽ bao gồm tất cả các tương tác của chúng ta trên khắp các cộng đồng để thu hút và khuyến khích mọi người thuộc mọi tầng lớp có lối sống lành mạnh hơn và giúp đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh hơn.

 

AIA có tham vọng trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Là một phần của báo cáo ESG, chúng tôi sẽ theo dõi, đo lường và báo cáo về tiến trình này đối với mục tiêu thu hút một tỷ người vào năm 2030 để có cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

 

Là bước đầu tiên để khởi động AIA One Billion, chúng ta đang khởi động một chiến dịch truyền thông xã hội trong khu vực để mời mọi người ‘Tham gia Hành trình’. Các đại sứ AIA trên toàn khu vực cũng sẽ hỗ trợ sáng kiến ​​và tập hợp cộng đồng hành động để thúc đẩy thay đổi hành vi sâu rộng và tích cực.

 

Chúng ta đang bắt đầu chiến dịch theo cách và quy mô chưa từng thấy trước đây và bạn có vai trò quan trọng. Hãy cùng hành động ngay bây giờ. Truy cập aia.com/aiaonebillion để biết các bước và hành động thiết thực mà bạn có thể thực hiện.

Hãy cùng nhau hiện thực hóa mạnh mẽ nhất Mục đích của chúng ta là giúp cộng đồng Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn!

Thông điệp từ Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị và Truyền Thông AIA – Stuart A. Spencer

                    Chia sẻ: